Pelmatic

- vi förbättrar vårdsverige

Intresseanmälan

Läkare

Är du läkare? Välkommen till oss på Pelmatic!
Pelmatic Sweden AB bemannar med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal hos kunder i hela Sverige. Våra kunder är både privata och offentliga vårdgivare. Vi erbjuder hög personlig service och spännande uppdrag inom primär- och slutenvård. Pelmatic är en pålitlig partner med lång erfarenhet av bemanning.

Vi önskar komma i kontakt med dig och du har olika alternativ att välja hur du vill bli kontaktad. Genom att registrera dig finns du tillgänglig i vår bemanningsbas. Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev och/eller fylla i formuläret ”jobba för Pelmatic” så kontaktar vi dig. Du är naturligtvis även välkommen att ringa oss.

Sjuksköterska

Är du Sjuksköterska? Välkommen till oss på Pelmatic!
Pelmatic Sweden AB bemannar med sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal hos kunder i hela Sverige. Våra kunder är både privata, kommunala och offentliga vårdgivare. Vi erbjuder hög personlig service och spännande uppdrag inom kommun, primärvård och i slutenvård. Pelmatic är en pålitlig partner med lång erfarenhet av bemanning.

Vi önskar komma i kontakt med dig och du har olika alternativ att välja hur du vill bli kontaktad. Genom att registrera dig finns du tillgänglig i vår bemanningsbas. Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev och/eller fylla i formuläret ”jobba för Pelmatic” så kontaktar vi dig. Du är naturligtvis även välkommen att ringa oss.

Service

Jobbar du inom ett serviceyrke? Välkommen till oss på Pelmatic!
Pelmatic Sweden AB erbjuder och levererar kompetens inom en mängd yrkeskategorier för olika behov och önskemål. Vår långa erfarenhet, vårt stora kontaktnät och den mängd information vi har i våra databanker borgar för att vi kan leverera rätt kompetens i rätt tid efter våra kunders önskemål. Vi åtar oss både korta och långvariga uppdrag.

Vi önskar komma i kontakt med dig och du har olika alternativ att välja hur du vill bli kontaktad. Genom att registrera dig finns du tillgänglig i vår bemanningsbas. Du kan även anmäla dig genom att fylla i formuläret ”jobba för Pelmatic” så kontaktar vi dig. Du är naturligtvis även välkommen att ringa oss.

Om oss

Välkommen till oss på Pelmatic!
Pelmatic Sweden AB är ett familjeägt konsultbolag, med säte i Karlskrona. Företagets historik sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Pelmatic grundades 1980 och dess verksamhet var då framför allt konsulter inom konstruktion för industri. Pelmatic är numera ett unikt konsultbolag då vi verkar inom många bransch-, yrkes- och kompetensområden. Våra värderingar är förutsägbarhet, pålitlighet, tillgänglighet och resultat. I Pelmaticgruppen ingår också dotterbolag inom fastighetsbranschen och inom vård med fokus på primärvårdsentreprenad.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens inom konsult/bemanningsbranschen, vet vi vad som krävs både av oss, av våra konsulter och de medarbetare vi hyr ut – engagemang och ett kvalitativt väl utfört arbete. Vi har förståelse för kundens behov och kan tillföra den kompetens som efterfrågas – i rätt tid.

Vår affärsidé inom vård och omsorg är att Pelmatic ska erbjuda välutbildad och erfaren medicinsk personal till landsting, kommuner och privata vårdgivare genom flexibla bemanningslösningar. Pelmatic jobbar med kostnadseffektiva lösningar för kunden. Genom att hålla en hög kvalitet mot både konsulter och kunder växer vårt förtroende och vår omsättning. Pelmatic Sweden AB med koncernbolag har jobbat med vårdbemanning sedan 2002.


Sedan 2005 är Pelmatic, genom Almega, ett auktoriserat bemannings- och konsultföretag. Auktorisationen säkerställer seriösa bemanningsföretag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Detta är Er garanti för att Pelmatic är en seriös leverantör som följer gällande lagar och regler. Pelmatic har tecknat kollektivavtal med Bemanningsföretagen och försäkringar genom Svenskt Näringsliv/Almega.

Pelmatic Sweden AB har fullt arbetsgivaransvar och följer arbetsmarknads-lagstiftningen samt alla tillämpliga lagar, förordningar och regler. Bolaget är medlem i arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv.

Vi är ett familjärt företag med våra anställda i fokus och det gäller såväl personal på huvudkontoret som den personal som jobbar för oss inom bemanning. Vi är din trygga partner och vi finns tillgängliga dygnet runt när du är i behov av oss.


SKYDD FÖR DIN PERSONLIGA INTEGRITET
När du registrerar dig hos Pelmatic Sweden AB (org nr 556536–1101) samtycker du till att vi i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) sparar och behandlar dina uppgifter. Det kan gälla uppgifter från CV, meritförteckning och annan information du skriftligen eller muntligen meddelar oss. Uppgifterna används för administration, våra kontakter med dig och för vidarebefordran till kund i syfte att boka uppdrag. Du har rätt att få utdrag för kontroll av informationen som finns registrerad. På begäran av dig är Pelmatic Sweden AB även skyldig att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda den personliga integriteten när personuppgifter behandlas. Läs mera om PuL här.


Kontakta oss

 • Alla
 • Läkarbemanning
 • Sjuksköterskebemanning
 • Administration
 • Natasza
  Natasza Jonsson
  Konsultchef
  Tel 0455-68 79 02
  Mob: 0733-24 83 99
  natasza.jonsson@pelmatic.se
 • Eva
  Eva Månsson
  Konsultchef
  Tel 0455-68 79 03
  eva.mansson@pelmatic.se
 • Karolina
  Karolina Persson
  Konsultchef
  Tel: 0455-68 79 06
  Mob: 0733-24 83 86
  karolina.persson@pelmatic.se
 • Viktor
  Viktor Hasselgren
  Konsultchef
  Tel: 0455-68 79 05
  Mob: 0768-69 68 75
  viktor.hasselgren@pelmatic.se
 • Maria
  Maria Engdahl
  Konsultchef
  Tel: 0455-68 79 07
  maria.engdahl@pelmatic.se
 • Cecilia
  Cecilia Gadd
  Konsultchef
  Tel: 0455-68 79 08
  cecilia.gadd@pelmatic.se
 • Elina
  Elina Terne
  (föräldraledig)
  Konsultchef
  Tel: 0455-68 79 07
  elina.terne@pelmatic.se
 • Stefan
  Stefan Johansson
  VD
  Tel: 0455-68 79 50
  stefan.johansson@pelmatic.se
 • Cecilia
  Cecilia Johansson
  Verksamhetschef
  Tel 0455-68 79 04
  cecilia.johansson@pelmatic.se
 • Linda
  Linda Andersson
  Ekonomichef
  Tel: 0455-68 79 01
  linda.andersson@pelmatic.se
 • Terese
  Terese Andersson
  Personalchef
  Tel: 0455-68 79 09
  terese.andersson@pelmatic.se

Kontaktinformation


Pelmatic Sweden AB
Östra prinsgatan 20
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-68 79 00
Fax: 0455-30 04 55
info@pelmatic.se

Journummer
Tel: 010-20 90 300
vikarie@pelmatic.se

Nyhetsbrev


Ja tack, jag vill gärna anmäla mig och få Pelmatics nyhetsbrev.

Pelmatic har valt att inte publicera tillgängliga uppdrag på hemsidan utan vi sänder ett nyhetsbrev en gång per vecka. Vi rekommenderar att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev om du är intresserad av de uppdrag som Pelmatic erbjuder. Läkaruppdrag tillsätts snabbt och har du tillgänglig period då du vill jobba är det bäst att meddela Pelmatic per telefon eller ”Mina sidor”.